Viimeinen pisara

Unohdukset ja väärinymmärrykset laskutusasioissa ovat inhimillisiä, mutta joskus Pieksänkosken vesiosuukunnan saatavien perintä etenee aina siihen viimeiseen pisaraan asti eli vesiliitoksen sulkutilanteen toteutumiseen.
Normaalitilanteessa vesilaskulle on varattu runsaasti maksuaikaa. Ellei maksua kuitenkaan kuulu kahden viikon kuluttua eräpäivästä, lähetämme ensimmaisen huomautuskirjeen. Toinen perintäkirje lähetetään, jos lasku on avoinna vielä 30 päivän jälkeen eräpäivästä. Ilmoitus veden toimituksen keskeyttämisestä lähetetään asiakkaalle 10 viikon jälkeen ensimmäisestä ilmoituksesta. Silloin on viimeinen hetki maksaa laskut välttyäkseen veden toimituksen keskeyttämiseltä.
Jos asiakkaalla on maksuvaikeuksia toivomme, etta hän viipymättä ottaa yhteyttä osuukunnan toimitusjohtajaan Pekka Väänäseen. Tarvittaessa laskulle voidaan myöntää lisää maksuaikaa. Yli kaksi kuukautta pidemmistä maksulykkäyksistä tarvitaan aina erillinen päätös, jossa sovitaan myos yksityiskohtainen maksusuunnitelma.
Mikäli asiakas ei noudata maksusuunnitelmaa tai jättää laskunsa kirjallisista huomautuksista huolimatta hoitamatta, seuraa äärimmäisenä perintätoimena vedentoimituksen keskeyttäminen. Sulun ollessa päällä kiinteistön kaikki vesilaitteet, ovat poissa käytöstä. Asiakkaan tulee maksaa kaikki Pieksänkosken vesiosuuskunnan saatavat sekä vesiliitoksen sulkeminen ja uudelleen avaaminen (170 €) ennen kuin vesiliitos avataan uudelleen.

VESIHUOLTOLAKI 
119/2001 § 26

Palvelu voidaan lain mukaan keskeyttää olennaisten maksurästien tai muun olennaisen sopimukseen perustuvan velvoitteen laiminlyönnin johdosta. Keskeyttäminen voidaan kuitenkin tehdä aikaisintaan viiden viikon kuluttua uhan sisältävän kirjeen lähettämisestä. Mikäli kuluttaja vetoaa ns. sosiaalisiin suoritusesteisiin (esim. vakava sairaus tai työttömyys), keskeyttäminen voidaan tehdä aikaisintaan kymmenen viikon kuluttua.